Puuenergia

Polttoainemarkkinoilla nopeita muutoksia – lämmöntuotannon sähköistymisen vauhti kiihtyy 

Energiatuotannon ja polttoaineiden markkinat ovat vauhdikkaassa muutoksessa, mikä näkyy erityisesti kaukolämmön tuotannon sähköistymisenä. Sähköön perustuvan lämmöntuotannon yhdistäminen polttoratkaisuihin voi vähentää markkinariskejä ja parantaa kannattavuutta, mutta myös haasteita on nähtävissä.

30.4.2024

Muut

Kasvihuoneyritysten energiatehokkuus kasvaa

Tuotantopanosten kallistuminen, kilpailu sekä haastavat markkinat pakottavat kasvihuoneviljelijät etsimään jatkuvasti tehokkaampia ja parempia tuotantomenetelmiä. Sähkö- ja lämpöenergia vastaavat monella puutarhalla merkittävää osaa tuotantokustannuksista, joten niihin kiinnitetään erityistä huomiota.

29.4.2024

Puuenergia

Biopolttoaineet ovat keskeinen osa Suomen energiantuotannon palettia 

Energiamurros edellyttää huoltovarmuusratkaisujen uudelleenarviointia.

29.4.2024

Puuenergia

Kohti pienempiä päästöjä kierrätyspuun murskauksessa

Kumpi vaatii enemmän aikaa ja energiaa kierrätyspuun murskauksessa: hybridimurskain vai tavallinen dieselkäyttöinen murskain?

24.4.2024

Hiilensidonta

Hiilidioksidipohjaisille polttoaineille on kysyntää 

Hiilidioksidipohjaiset polttoaineet, kuten synteettinen metanoli, herättävät kasvavaa kiinnostusta ja tuotantoteknologiat etenevät vauhdilla.

27.3.2024

Puuenergia

Metsänhoidon suositukset tarjoavat aikaisempaa tarkempia ohjeita energiapuun korjuuseen

Energiapuun kysyntä ja hinta ovat suurempia kuin koskaan tilastohistorian aikana. Metsäenergian korjuulla on kuitenkin vaikutuksia niin metsän ravinnetasapainoon, luonnon monimuotoisuuteen kuin vesistöihinkin. Uudistuneita metsänhoidon suosituksia noudattamalla varmistetaan kestävä ja laadukas energiapuun korjuun toteutus.

15.3.2024

Biohiili

EU:n ilmastopolitiikan -90 % skenaario bioenergian näkökulmasta

Helmikuussa Euroopan komissio esitteli tiedonannolla ajatuksensa EU:n ilmastotavoitteesta vuodelle 2040. Komission ehdotus oli 90 % päästövähennys 2040 mennessä vuoden 1990 tasolta kattaen niin päästöt kuin hiilinielut. Samaan aikaan esitelty toinen tiedonanto, teollisen hiilenhallinnan strategia, käsitteli hiilidioksidin teknistä talteenottoa, hyödyntämistä (CCU) ja varastointia (CCS) sekä näiden ratkaisujen suhteen vaadittuja toimia.  

12.3.2024

Puheenvuorot

Tekniset hiilinielut kalliita?

Tekniset hiilinielut ovat saaneet viime aikoina paljon huomiota ilmastotoimena. Usein lähtökohta kommenteissa on, että kyse on kalliista teknologiasta…

25.4.2024

Bioenergia Suomessa 2022

Katso kuvaaja suurempana tästä.

30.4.2024

Kuukauden kuvaaja

Bioenergia Suomessa 2022.