Biokaasu

Biokaasua Vieremän malliin 

Biokaasun tuotanto ja käyttö kasvaa, jos kaasun kilpailukyky on kohdallaan ja jakelun infra kehittyy. Vieremällä on otettu pitkä askel uuteen suuntaan omista lähtökohdista.

31.1.2024

Puuenergia

Biopolttoaineen vierasaineiden hallinnasta apua voimalaitoksen toimintaan

Biopolttolaitosten polttoainehankinnassa määräävänä voimana on yksinkertaisesti välttämättömyys pitää tulet yllä kattilassa. Jos huomio taas kiinnitetään likaisten biopolttoaineiden aiheuttaman vahingon minimoimiseen, muuttuu hankintamenettely hyvin nopeasti monisyiseksi ja haastavaksi analyysiksi.

26.1.2024

Muut

Kasvuturvealan etua tehdään yhteistyössä EU-rintamalla

Turvetta tuottavat EU-maat ovat tiivistäneet yhteistyötään kasvavassa regulaatiopaineessa ja vastatakseen kasvavaan kasvuturpeen kysyntään.

22.1.2024

Biokaasu

Biometaani ja uusiutuva diesel vähentävät päästöjä tässä ja nyt

Ovatko biopolttoaineen tai biokaasun käytön ympäristövaikutukset totta vai tarua? Testaamalla biometaanin ja uusiutuvan dieselin käyttöä oikeissa moottoreissa ja kuljetusvälineissä saatiin Vaasan yliopistossa suoritetuissa kokeissa käytännön tietoa päästöjen vähenemisestä ja tulosten perusteella tehtiin väitöskirja.

16.1.2024

Muut

Europarlamentti vaihtuu 2024 – mikä muuttuu ja miten vaikutetaan?

Eurooppa valitsee uuden europarlamentin 6.-9.6.2024. Suomessa vaalit järjestetään sunnuntaina 9.6. Mitä uuden parlamentin valinta merkitsee energia- ja ympäristöpolitiikassa? Kun päätöksiä tehdään, on myös oikeutettua kysyä, onko Suomi hyvin pelissä mukana.

9.1.2024

Puuenergia

Helsinki lämpiää puullakin

Helenin Vuosaaren biolämpölaitos aloitti lämmöntuotannon suunnitelmien mukaisesti lämmityskaudella 2022–2023. Laitos on suurin erillislämpöä tuottava biolämpölaitos Suomessa. Lämpöteho on 260 MW ja siihen kuuluu savukaasujen lämmön talteenotto, jonka avulla hyötysuhde on ennätyksellisen korkea.

29.12.2023

Puheenvuorot

Kauas skenaariot karkaavat

Kansainvälisen energiajärjestön uusin ilmastoskenaario lataa yhä suurempia odotuksia bioenergian käytölle. Skenaariot eivät kuitenkaan ole ennusteita, ja juuri nyt…

12.12.2023

Tilastot

PIX Forest Biomass EUR/MWh toimitettuna teolliseen käyttöön, marraskuu -23

Fastmarkets FOEX Biomass index kertoo kiinteän puupolttoaineen hinnan kehityksestä. Vuosivaihtelun selittää hakkeen ja sivutuotteiden osuuksin vaihtelu vuoden aikana. Kuvaaja…

31.1.2024

Kuukauden kuvaaja

Primäärienergia EU:ssa 2021.