Biohiili

Hakkeen jalostusta vedyksi ja biohiileksi  

Hakkeesta vetyä yli 50 % kaasupitoisuudella ja korkeahiilistä biohiiltä rinnalle. Biomassan jalostusarvon nosto yhden MW-lämpötehoisessa laitoksessa. Siinä kiteytetysti Fredrik Ekin ja Ott Pärtelin tuotekehityksen myötä syntynyt laitos.

4.7.2024

Biohiili

Bioenergialla merkittävä rooli epävarmassa maailmassa

Bioenergia-alan tiekarttaraportti muistuttaa bioenergian lisäävän omavaraisuuttamme epävarmassa turvallisuustilanteessa ja mahdollistavan hiilinegatiivisuuden.

19.6.2024

Biokaasu

Viskaalin tilalla ruoantuotannon kiertotalous toteutuu biokaasulla 

Muhokselle, 20 kilometrin päähän Oulusta, rakentuu parhaillaan uudenlainen biokaasulaitoskokonaisuus Viskaalin nautatilan ja teurastamon yhteyteen. Käsittelykapasiteetti on noin 34 000 tonnia, mikä tekee siitä merkittävästi suuremman kuin useimmat maatilojen yhteyteen rakennetut biokaasulaitokset. Laitoksen raaka-aineena käytetään karjanlantaa, teurastamojätettä sekä alueen biojätteitä.  

31.5.2024

Puuenergia

Polttoainemarkkinoilla nopeita muutoksia – lämmöntuotannon sähköistymisen vauhti kiihtyy 

Energiatuotannon ja polttoaineiden markkinat ovat vauhdikkaassa muutoksessa, mikä näkyy erityisesti kaukolämmön tuotannon sähköistymisenä. Sähköön perustuvan lämmöntuotannon yhdistäminen polttoratkaisuihin voi vähentää markkinariskejä ja parantaa kannattavuutta, mutta myös haasteita on nähtävissä.

30.4.2024

Muut

Kasvihuoneyritysten energiatehokkuus kasvaa

Tuotantopanosten kallistuminen, kilpailu sekä haastavat markkinat pakottavat kasvihuoneviljelijät etsimään jatkuvasti tehokkaampia ja parempia tuotantomenetelmiä. Sähkö- ja lämpöenergia vastaavat monella puutarhalla merkittävää osaa tuotantokustannuksista, joten niihin kiinnitetään erityistä huomiota.

29.4.2024

Puheenvuorot

Tahdin vaihtamisesta

EU:n jäsenmaat sopivat viime viikolla vuosien 2024-2029 strategisesta ohjelmasta. Jo keväällä oli selvää, että EU:n toimien painopiste on nyt…

4.7.2024

Tilastot

Puupelletin kuluttajahinta e/t, toukokuu 2024

Lähde: Tilastokeskus Hinta on kuluttajille myytävän irtopuupelletin hinta (sis. alv 24 %) 6 tn kertaeränä toimitettuna sijaintikuntaan (maks.…

27.6.2024

Kuukauden kuvaaja

Bioenergia liikenteessä 2002-2022.