Biohiili

Bioenergialla merkittävä rooli epävarmassa maailmassa

Bioenergia-alan tiekarttaraportti muistuttaa bioenergian lisäävän omavaraisuuttamme epävarmassa turvallisuustilanteessa ja mahdollistavan hiilinegatiivisuuden.

19.6.2024

Biokaasu

Viskaalin tilalla ruoantuotannon kiertotalous toteutuu biokaasulla 

Muhokselle, 20 kilometrin päähän Oulusta, rakentuu parhaillaan uudenlainen biokaasulaitoskokonaisuus Viskaalin nautatilan ja teurastamon yhteyteen. Käsittelykapasiteetti on noin 34 000 tonnia, mikä tekee siitä merkittävästi suuremman kuin useimmat maatilojen yhteyteen rakennetut biokaasulaitokset. Laitoksen raaka-aineena käytetään karjanlantaa, teurastamojätettä sekä alueen biojätteitä.  

31.5.2024

Puuenergia

Polttoainemarkkinoilla nopeita muutoksia – lämmöntuotannon sähköistymisen vauhti kiihtyy 

Energiatuotannon ja polttoaineiden markkinat ovat vauhdikkaassa muutoksessa, mikä näkyy erityisesti kaukolämmön tuotannon sähköistymisenä. Sähköön perustuvan lämmöntuotannon yhdistäminen polttoratkaisuihin voi vähentää markkinariskejä ja parantaa kannattavuutta, mutta myös haasteita on nähtävissä.

30.4.2024

Muut

Kasvihuoneyritysten energiatehokkuus kasvaa

Tuotantopanosten kallistuminen, kilpailu sekä haastavat markkinat pakottavat kasvihuoneviljelijät etsimään jatkuvasti tehokkaampia ja parempia tuotantomenetelmiä. Sähkö- ja lämpöenergia vastaavat monella puutarhalla merkittävää osaa tuotantokustannuksista, joten niihin kiinnitetään erityistä huomiota.

29.4.2024

Puuenergia

Biopolttoaineet ovat keskeinen osa Suomen energiantuotannon palettia 

Energiamurros edellyttää huoltovarmuusratkaisujen uudelleenarviointia.

29.4.2024

Puuenergia

Kohti pienempiä päästöjä kierrätyspuun murskauksessa

Kumpi vaatii enemmän aikaa ja energiaa kierrätyspuun murskauksessa: hybridimurskain vai tavallinen dieselkäyttöinen murskain?

24.4.2024

Puheenvuorot

Olet jo laivassa – kannattaa äänestää

EU on suuri laiva, joka kääntyy hitaasti. Koska kaikki seisomme kannella, meitä pitäisi kiinnostaa onko laiva merikelpoinen ja…

4.6.2024

Tilastot

Bioenergia lajeittain 1970-2022

Katso kuvaaja suurempana tästä.

4.6.2024

Kuukauden kuvaaja

Bioenergia lajeittain 1970-2022.