Hiilensidonta

Hiilidioksidista sementin korvaaja

Kuten niin usein, tämäkin idea syntyi kuin vahingossa. Sivutuotteena; sananmukaisesti.

29.3.2023

Biokaasu

Biokaasu Suomessa ja Ruotsissa 

Ruotsin pitkäjänteinen tukipolitiikka on toiminut loistavana biokaasutoiminnan kirittäjänä. Naapurissa käytön kasvu on viime vuosina ollut tuonnin varassa. Suomessa liikkeelle on päästy hitaammin, mutta potentiaalia tuotannon kasvulle on laajasti.

17.3.2023

Biokaasu

Liikenteen päästöjen sääntely muuttuu 

Monesta uudesta EU-säädöksestä on jo kolmikantaneuvotteluissa sovittu, mutta paljon eri liikennemuotoja ohjaavia asioita on vielä auki.

2.3.2023

Puuenergia

Onko lämpöyrittäjyys saavuttanut lakipisteensä?

Puupolttoaineita hyödyntävien lämpölaitosten kokonaismäärä ei ole enää kasvanut useisiin vuosiin. Lämpöyrittäjät uskovat bioenergialla tuotetulle lämmölle riittävän kysyntää juuri nyt, mutta samaan aikaan monet heistä näkevät tulevaisuuden epävarmana, vaikka yritystoiminta on keskimäärin kannattavaa.

2.3.2023

Puuenergia

Puu ja kaukolämpö Suomessa ja Ruotsissa  

Kaukolämpö on sekä Ruotsissa että Suomessa erittäin suuressa roolissa talojen ja liiketilojen lämmityksessä. Molemmissa maissa on siirrytty pois fossiilisista polttoaineista lisäten uusiutuvien osuutta ja kierrätettyä energiaa. Selviä erojakin maiden väliltä on helppoa löytää.

1.3.2023

Biohiili

Uraauurtavaa biohiilitutkimusta Viikissä

Biohiilitutkimusta on tehty Helsingissä Viikissä aktiivisesti jo yli vuosikymmenen ajan. Tutkimusta on vienyt eteenpäin Helsingin yliopiston agroekologian dosentti Priit Tammeorg. Hän on ollut mukana perustamassa myös Suomen Biohiiliyhdistystä. Nyt biohiilialaa edistetään aiempaa vahvemmalla edunvalvonnalla Bioenergia ry:n alaisuudessa.

1.3.2023

Muut

Kotimaisten polttoaineiden saatavuutta lähivuosina selvitettiin – vaje useita terawattitunteja

Energiapuun tuonti Venäjältä loppui viime vuonna Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia. Samaan aikaan kotimaista turvetuotantoa on ajettu nopeasti alas. Kun metsäteollisuuden sivutuotteiden tarjonnan odotetaan vielä vähenevän, nämä yhdessä johtavat jo tänä vuonna merkittävään vajeeseen polttoaineiden (puun ja turpeen) tarjonnan ja kysynnän välillä.

21.2.2023

Puheenvuorot

Energia-alalle tarvitaan tulevalla hallituskaudella määrätietoisia toimia ja sääntelyn joustavuutta

Suomella on hyvät mahdollisuudet tulla energiaomavaraiseksi, saavuttaa hiilineutraalius ja pitää energian hinnat eurooppalaisittain kohtuullisina. Tämä vaatii tulevalla hallituskaudella…

10.3.2023

Tilastot

PIX Forest Biomass EUR/MWh toimitettuna teolliseen käyttöön

Fastmarket FOEX Biomass index kertoo kiinteän puupolttoaineen hinnan kehityksestä. Vuosivaihtelun selittää hakkeen ja sivutuotteiden osuuksin vaihtelu vuoden aikana. Kuvaaja…

29.3.2023

Kuukauden kuvaaja

Energiaturpeen tuotanto ja käyttö kulutussektoreittain.