Biokaasu

Mikä muka voisi mennä pieleen? Pienen biokaasulaitoksen kohtaamat haasteet 

Biokaasuala on monimutkaisten haasteiden ja mahdollisuuksien viidakko. Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksin maatalousoppilaitoksen biokaasulaitos on tällä hetkellä käyttökelvoton laitetoimittajan virheitten takia.

30.1.2023

Hiilensidonta

BECCS, BECCU, CCS ja DACCS – mistä on kyse?

Hiilensidonnasta puhuttaessa ei voi välttyä eri termien ja lyhenteiden vilinältä. Bioenergia ry:n sanastosta löytyy nyt kattavasti alan termistö.

30.1.2023

Biohiili

Kohti vaaleja – kroonisia ongelmia ja geopoliittista myrskyä

Vaalikuume alkaa vähitellen Suomessa nousta samalla, kun suomalaiset ovat talven ajan innokkaasti seuranneet energian hintoja ja osallistuneet sähkönsäästötalkoisiin. Bioenergia ry julkaisi pääviestinsä vaaleihin jo lokakuun lopussa liputtaen energian kotimaisuutta ja huoltovarmuuden lisäämistä.

19.1.2023

Puuenergia

Alempi tieverkko on huoltovarmuuden heikoin lenkki 

Puun ja muiden maaseudun raaka-aineiden sekä elintarviketeollisuuden huoltovarmuuden heikoin lenkki on alemman tieverkon ylläpidon riittämätön kehitys viime vuosikymmenellä.

16.1.2023

Muut

Metsitystä menestyksekkäästi 

Suomen hiilinieluja voidaan lisätä metsittämällä turvetuotannosta vapautuneita suonpohjia ja heikkotuottoisia tai viljelystä poistuneita maatalousmaita.

22.12.2022

Puuenergia

Nuorten metsien energiapuulle on nyt kysyntää – Metsäkeskuksen tietotuotteet apuna

Pienpuuta energiakäyttöön on runsaasti tarjolla kiireellisissä taimikonhoito- ja ensiharvennuskohteissa. Avainasemassa potentiaalin hyödyntämisessä on tieto sopivista kohteista, johon helpotusta antaa Metsäkeskuksen ylläpitämä metsävaratieto.

22.12.2022

Biokaasu

Päästöjen vähentäminen luotettavasti ja suunnitellusti

Jo vuoteen 2020 mennessä Suomessa oli vähennetty liikenteenpäästöjä 1,2 miljoonaa tonnia nestemäisten biopolttoaineiden avulla.

15.12.2022

Puheenvuorot

Monimutkaisuus hidasteena kompensaatiomarkkinoilla

Perusajatuksena nykyisissä vapaaehtoisissa kompensaatiomarkkinoissa on valtion linjaamien ilmastotavoitteiden ja niiden seurausten ylimenevien hillintätulosten toteuttaminen eli pyritään kasvattamaan kunnianhimoa…

31.1.2023

Tilastot

PIX Forest Biomass EUR/MWh toimitettuna teolliseen käyttöön

Fastmarket FOEX Biomass index kertoo kiinteän puupolttoaineen hinnan kehityksestä. Vuosivaihtelun selittää hakkeen ja sivutuotteiden osuuksin vaihtelu vuoden aikana. Kuvaaja…

27.1.2023

Kuukauden kuvaaja

PIX Forest Biomass EUR/MWh toimitettuna teolliseen käyttöön.