Hiilensidonta

Hiilidioksidipohjaisille polttoaineille on kysyntää 

Hiilidioksidipohjaiset polttoaineet, kuten synteettinen metanoli, herättävät kasvavaa kiinnostusta ja tuotantoteknologiat etenevät vauhdilla.

27.3.2024

Puuenergia

Metsänhoidon suositukset tarjoavat aikaisempaa tarkempia ohjeita energiapuun korjuuseen

Energiapuun kysyntä ja hinta ovat suurempia kuin koskaan tilastohistorian aikana. Metsäenergian korjuulla on kuitenkin vaikutuksia niin metsän ravinnetasapainoon, luonnon monimuotoisuuteen kuin vesistöihinkin. Uudistuneita metsänhoidon suosituksia noudattamalla varmistetaan kestävä ja laadukas energiapuun korjuun toteutus.

15.3.2024

Biohiili

EU:n ilmastopolitiikan -90 % skenaario bioenergian näkökulmasta

Helmikuussa Euroopan komissio esitteli tiedonannolla ajatuksensa EU:n ilmastotavoitteesta vuodelle 2040. Komission ehdotus oli 90 % päästövähennys 2040 mennessä vuoden 1990 tasolta kattaen niin päästöt kuin hiilinielut. Samaan aikaan esitelty toinen tiedonanto, teollisen hiilenhallinnan strategia, käsitteli hiilidioksidin teknistä talteenottoa, hyödyntämistä (CCU) ja varastointia (CCS) sekä näiden ratkaisujen suhteen vaadittuja toimia.  

12.3.2024

Biokaasu

Biopolttoaineilla aallokkoa – kauempana kasvu taivaisiin ja merille 

Suomessa hallituksen jakeluvelvoitteen laskusuunnitelmat ovat tummentamassa uusien biopolttoainehankkeiden näkymät. Lähivuosien jälkeen tuotannon kasvun tilanne näyttää kuitenkin merkittävästi valoisammalta.

29.2.2024

Hiilensidonta

Hiilidioksidin talteenotto avaa liiketoimintamahdollisuuksia

Hiilidioksidin talteenotto, hyötykäyttö ja varastointi (CCUS) on noussut nopeasti yhdeksi ilmastopolitiikan kärkipilariksi niin kansainvälisesti kuin kotimaassa. Suomessa on jo useita hankkeita suunnitteilla, ja lisävauhtia odotetaan, kun selviää, miten hiilidioksidin talteenottoa tullaan edistämään kansallisella tasolla hallitusohjelman mukaisesti.

29.2.2024

Puuenergia

Lämpöyrittäjyys pitää pintansa

Lämpöyritysten taloudellinen kannattavuus on säilynyt varsin vakaana ja hyvällä tasolla. Vaikuttaa siltä, että lämpöyrittäjät ovat pystyneet siirtämään kohonneita polttoainehintoja myydyn lämmön hintaan. Toimintakykyiset yritykset ovat tärkeä lenkki huoltovarmuuden ylläpidossa.

28.2.2024

Biohiili

Biohiilen tuotantoa infraprojekteihin ja myyntiin 

GRK:n tavoitteena on valmistaa biohiiltä niin paljon, että sitä voidaan oman käytön lisäksi myydä muille käyttäjille, mahdollisesti jopa vientiin. Ensimmäinen biohiililaitos on valmistunut Utajärvelle ja tulevaisuuden näkymissä siintävät jo uudet tuotantolaitokset. 

27.2.2024

Puheenvuorot

Hiilinieluihin uskottavuutta yhteisillä EU-säännöillä 

Hiilinielut ovat harva se päivä esillä uutisissa ja somekeskusteluissa. Perusvire on, että niitä tarvitaan lisää. Samaan aikaan todetaan,…

28.3.2024

Tilastot

Päivitetty tietopaketti bioenergiasta

Perustietopaketissa on mukana muun muassa kuvaaja energian kokonaiskulutuksesta Suomessa. Bioenergian perustietopaketissa on katsaus kotimaan tunnuslukuihin ja viime vuosien…

25.3.2024

Kuukauden kuvaaja

Energian kokonaiskulutus Suomessa 2022.