Puuenergia

Polttoainemarkkinoilla nopeita muutoksia – lämmöntuotannon sähköistymisen vauhti kiihtyy 

Energiatuotannon ja polttoaineiden markkinat ovat vauhdikkaassa muutoksessa, mikä näkyy erityisesti kaukolämmön tuotannon sähköistymisenä. Sähköön perustuvan lämmöntuotannon yhdistäminen polttoratkaisuihin voi vähentää markkinariskejä ja parantaa kannattavuutta, mutta myös haasteita on nähtävissä.

04/2024

Kuvat - Tage Fredriksson

Kotimaisten kiinteiden polttoaineiden toimintaympäristöä ja kysynnän kehitystä vuoteen 2028 saakka tarkasteltiin AFRYn alkuvuodesta 2023 julkaisemassa selvityksessä. Tällöin todettiin, että tuontipolttoaineiden vähenemisen ja fossiilisten polttoaineiden korvaamisen aiheuttama lisäkysyntä nostaa kotimaisten polttoaineiden tarpeen suuremmaksi kuin energiapuun arvioitu tarjonta ja turpeen tuotantomahdollisuus. Tällaisessa tilanteessa tarvetta voidaan kattaa mm. teollisuuskäyttöön sopivan ainespuun käyttämisellä energiantuotannossa tai tuomalla polttoaineita aiempaa kaukaisemmista kohteista. Lisäksi yhteistuotantosähkön määrä voi vähentyä, mikäli polttoaineita ei riitä sähkön tuotantoon. Selvityksessä tarkastellut polttoaineet kattoivat kiinteän biomassan, kuten metsähakkeen…

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa Bioenergia-verkkolehti

Tilaa

Tai kirjaudu sisään