Puuenergia

Kohti pienempiä päästöjä kierrätyspuun murskauksessa

Kumpi vaatii enemmän aikaa ja energiaa kierrätyspuun murskauksessa: hybridimurskain vai tavallinen dieselkäyttöinen murskain?

04/2024

Kuvat - Kalle Kärhä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ilman maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektoria olivat 46 miljoonaa tonnia CO₂-ekv. Suomessa. Päästökauppasektorin päästöt olivat 19 miljoonaa tonnia CO₂-ekv. ja päästökauppasektorin ulkopuolisten alojen eli taakanjakosektorin päästöt 27 miljoonaa tonnia CO₂-ekv. vuonna 2022. Taakanjakosektoriin kuuluvat liikenne, maatalous, työkoneet, rakennusten erillislämmitys, jätehuolto, F-kaasut sekä päästökauppaan kuulumattomat teollisuus- ja energiantuotantolaitokset.   Painetta työkoneiden päästöjen vähentämiseen  EU:n komission ehdotuksen mukaan Suomen kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite taakanjakosektorille on 50 prosenttia vuonna 2030 verrattuna vuoden…

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa Bioenergia-verkkolehti

Tilaa

Tai kirjaudu sisään