Puuenergia

Biopolttoaineen vierasaineiden hallinnasta apua voimalaitoksen toimintaan

Biopolttolaitosten polttoainehankinnassa määräävänä voimana on yksinkertaisesti välttämättömyys pitää tulet yllä kattilassa. Jos huomio taas kiinnitetään likaisten biopolttoaineiden aiheuttaman vahingon minimoimiseen, muuttuu hankintamenettely hyvin nopeasti monisyiseksi ja haastavaksi analyysiksi.

01/2024

Kuvat - Jari Haponen

Kuvitus - Inray Oy

Inray Oy:n puhdistuskonseptien vertailevalla laskentatyökalulla voidaan selkeyttää ja yksinkertaistaa tilannetta olemassa olevan polttoainedatan avulla. Epähaluttuja materiaalijakeita separoiva esikäsittely voidaan integroida osaksi FUEL CONTROL® -järjestelmää toiminnan optimoimiseksi. Polttoaineiden laatuvaihtelut asettavat haasteita Kiinteät bioperäiset polttoaineet ovat monenkirjava polttoaineiden joukko, joiden käyttöä pyritään nykyään monien kansainvälisten ja kansallisten sopimusten myötä lisäämään fossiilisten käytöstä luopumiseksi. Kiinteät biopolttoaineet voidaan nähdä uusiutuvana ja kotimaisena tuotteena yhtenä tärkeimpänä vaihtoehtoisena energianlähteenä. Kyseisen polttoainetyypin laatutasot vaihtelevat kuitenkin merkittävästi vierasaineperäisten epäpuhtauksien ja polttoainemateriaalin sisäisten laatupoikkeamien…

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa Bioenergia-verkkolehti

Tilaa

Tai kirjaudu sisään