Puuenergia

Puu- ja polttoainemarkkinat uudessa tilanteessa kaikkialla 

Venäjän hyökkäyssota merkitsi nopeita muutoksia myös puupolttoainemarkkinoilla sekä Suomessa että kaikkialla muualla. Jyrkin muutos tapahtui pellettimarkkinoilla, kun pelleteistä haettiin yhtäkkiä apua fossiilisen polttoaineen markkinoilla ja hinta lähti rakettimaiseen nousuun.

10/2023

Kuvat - Tage Fredriksson

Venäjän ja Valkovenäjän pelletin tuonti Eurooppaan loppui nopeasti., Tämä vaikutti myös raaka-ainemarkkinoihin, eli purun hintaan ja kaikkeen muuhun puuhun niin meillä kuin muualla. Kotimaassa Venäjän puupolttoaineen ja ainespuun tuonnin loppuminen yhdessä turpeen kohtalon kanssa antoi oman vivahteen tilanteeseen.

Haketusala on viime vuonna pärjännyt kohtalaisen hyvin.

Euroopan sisäistä vääntöä 

Euroopan sisällä pelletin viejät ovat kasvavassa määrin myyneet pellettinsä kotimarkkinoilla. Kaikkia sovittuja kauppoja ei pystytty täyttämään ja loppukäyttäjät hätääntyivät. 

Muilla markkinoilla nähtiin hyvin samanlainen kehitys. Ruotsissa ja Euroopassa kaarnakuoriaisten tappamaa puuta kysyttiin entistä enemmän samalla, kun pystyyn kuivunutta järeää puuta lähdettiin jopa sahaamaan kasvavassa määrin. Edullinen hinta alentaa kysyntää toiseen jalostustapaan. Joillekin selluntuottajillekin kuiva puu on kelvannut kireässä markkinatilanteessa, kun sellun hinta on ollut kohdallaan.  

Nopeita käänteitä 

Viime talven shokin jälkeen teollisuuslaadun pelletin spot-hinnat lähtivät nopeasti alaspäin ja palasivat kriisiä edeltävälle tasolle jo keväällä. Taustalla on tietysti hintareaktioiden rekyyli ja kysynnän hiipuminen talven aikana muutaman ison toimijan vähennettyä kulutustaan merkittävästi.  

Lisää terminaalipinta-alaa haetaan sekä meillä että Ruotsissa. 

Salmisaaresta suurin pellettikäyttäjä 

Uutta pelletinkäyttökapasiteettia ei synny kovin nopeasti ja se vaatii käytännössä uusia kohteita, jotka löytyvät ennen kaikkea prosessiteollisuudesta, joka on käyttänyt esimerkiksi kallista maakaasua. Kun RED 3 nyt on valmistunut, selkenee bioenergian investointiympäristökin. Suurimpia uusia kohteita Euroopassa on Salmisaaressa valmistuva laitos parin vuoden päästä. Tämän vuoden pellettikulutus Euroopassa odotetaan alemmaksi kuin edellisen vuoden kulutus. 

Kattila- ja kamiinamarkkinat olivat kysyntäshokissa 

Pellettilämpölaitteiden myynti nousi korkealle viime talvena, mutta kysyntä romahti melko nopeasti ja nähtäväksi jää elpyykö se uudelleen. Pelletin käyttö sai hinnan ja saatavuuden takia mainehaitan, toivottavasti lyhytaikaisen sellaisen. 

Pienkäyttäjät pettyivät 

Kuluttajapelletin hinta Suomessakin lähti nousuun viime syksynä ja myytiin ei oota. Piensäkkipellettiä sai ostaa kovaan hintaa, suursäkkipellettiäkin pystyi haalimaan jostakin, mutta bulkkipellettiä ei saanut mistään ja sen myötä kotimaassa luottamus pellettiin heikentyi pahasti. Toivon mukaan tästä on opittu eikä pelletin käyttäjiä menetetä muille lämmitysmuodoille tämän takia. Hintaodotukset ja pelot eivät ole samalla tasolla kuin viime vuonna.  

Kaarnakuoriaispuuta jää pystyyn 

Ruotsin markkinoilla erikoisuus on kaarnakuoriaispuun jättäminen pystyyn monimuotoisuuden nimissä enenevässä määrin, jos niistä ei enää ole vaaraksi jäävälle puustolle. Tämä on osittain vaikuttanut polttoainemarkkinoihin. Kaiken kaikkiaan puupolttoainetta ei ole siis tarjolla samalla tavalla kuin pari vuotta sitten.  

Samanlaisia huolia 

Polttoaineiden hinnat Ruotsissa.

Ruotsin hintakehitys on ollut samankaltainen kuin Suomessa. Kaarnakuoriaistuhojen huippu on kaikesta päätellen saavuttanut maksiminsa eikä niistä puista ole tarjontaa markkinoille samalla tavalla kuin aikaisemmin tästäkään syystä. Hakkuutähdettä käytetään alueellisesti täysimääräisesti, mutta mitä pohjoisemmaksi mennään Ruotsista, sitä vähemmän sitä käytetään. 

Moni loppukäyttäjä katsoo nyt parempien varastotilojen perään ja haluaa varmistaa polttoaineensaantinsa entistä suuremmilla terminaalivarastoilla.