Puuenergia

Biomassan kosteustieto reaaliajassa

Kajaanilainen biomassan laadunvalvontaratkaisuihin keskittynyt Prometec on juuri viimeistelemässä uusinta projektiaan tanskalaiselle kaukolämpöyhtiö Fjernvarme Fynille. Yhtiö on toimittanut sinne automaattisen biomassan näytteenottimen sekä kosteusmittalaitteen.

04/2023

Kuvat - Prometec

Lisäksi toimitussisältöön kuului automaattinen pussituskone, joka pakkaa, sulkee ja tarroittaa näytepussit, jotta niitä on helppo varastoida. Nämä näytteet voidaan käyttää jatkotutkimuksiin laboratoriossa. 

Mittaus ennen purkua 

”Tämä uusi laite on pitkä askel eteenpäin, koska siihen on integroitu kosteusmittalaite, joka tuottaa online-kosteustietoa. Automatisoitu näytteenotto ja kosteudenmittaus tapahtuvat siis ennen kuorman purkua”, iloitsee Prometecin toimitusjohtaja Juha Huotari

”Prometec tarjosi avaimet käteen -ratkaisun, joka virtaviivaisti koko laadunvalvontaprosessia ja varmisti koko biomassan valvontaprosessin laadun, turvallisuuden ja nopeuden”, sanoo Fjernvarme Fynin projektipäällikkö Thomas Knudsen.  

Automaatio mahdollistaa monta asiaa 

Automatisoitu näytteenotto on tärkeä osa biomassan prosessointia, ja se tarjoaa useita etuja verrattuna perinteiseen näytteenottoon. Automatisoitu näytteenotto parantaa työturvallisuutta, on nopeampaa ja tarkempaa ja vähentää virheitä. Se myös säästää aikaa ja vähentää henkilöstön tarvetta. Automatisoitu näytteenotto mahdollistaa myös sen, että polttoaineen vastaanotto voi olla auki ympäri vuorokauden.

Tulos saadaan kuudessa minuutissa.

Kosteustiedolla monta käyttöä 

Normaali laadunvalvonnan prosessi eli näytteenotto, näytteenkäsittely, uunikuivaus, punnitseminen ja tietojen tallentaminen vie noin 36 tuntia. Nyt tämä työ suoritetaan Fjernvarme Fynin voimalaitoksella automaattisesti kuudessa minuutissa. Prometecin uusin automatisoitu näytteenotin on varustettu kosteusmittalaitteella, joka mittaa biomassan kosteuden. Kosteustiedon avulla lasketaan biomassakuorman energiasisältö, jonka mukaan taas määräytyy biomassakuormasta maksettava hinta. Kosteuden mittaaminen ennen kuorman purkamista auttaa varmistamaan, että biomassan laatu vastaa vaatimuksia. Lisäksi onlinekosteustietoa voidaan hyödyntää logistiikan ja polttoprosessin optimointiin.  

Inhimillinen virhe minimoidaan 

”Halusimme automatisoida näytteenottoprosessin työturvallisuuden parantamiseksi ja näytteenoton nopeuttamiseksi. Automatisoitu näytteenottolaite poisti manuaalisen näytteenoton tarpeen ja paransi siten turvallisuutta. Meille iso asia on myös se, että Q-Robot M mittaa suoraan näytteen kosteuden, mikä vähentää radikaalisti manuaalisen laboratoriotyön tarvetta”, Knudsen toteaa.  

Asiakkaalle tarjottiin avaimet käteen -toimitus. 

Automaatio pitää pussit järjestyksessä 

Prometecin toimitukseen kuului myös automatisoitu pussituskone, joka sulkee ja merkitsee näytepussit. Tämä on erittäin tärkeää, koska se varmistaa, että näytteet eivät sekoitu ja että ne ovat helposti löydettävissä ja varastoitavissa.  

”Kaiken kaikkiaan uusi automatisoitu näytteenotto ja -mittauskokonaisuus ovat olleet erittäin onnistuneet. Näytteenottolaitteisto onlinemittauksineen tarjoaa täysin uudenlaisen mahdollisuuden automatisoida työläs ja aikaa vievä laadunvalvonnan prosessi ja lisäksi se mahdollistaa reaaliaikaisen mittaustiedon hyödyntämisen prosessin ohjauksessa. Olemme ylpeitä tästä projektista ja siitä, että voimme tarjota innovatiivisia ratkaisuja asiakkaillemme”, sanoo Huotari. 

Prometec on kajaanilainen automaattiseen laadunvalvontaan keskittynyt yritys. Yritys on perustettu vuonna 2012 ja se toimittaa automatisoituja näytteenottimia ympäri maailmaa. Tällä hetkellä Prometecin näytteenottimet keräävät näytteitä yli 60 000 rekka-autosta ja 12 000 junavaunusta vuosittain neljässä maassa.  

Fjernvarme Fyn (FVF) on Tanskan kolmanneksi suurin kaukolämpöyhtiö, jonka omistaa Odensen ja Nordfyn kunnat. Yritys omistaa Fynin saaren suurimmat voimalaitokset työllistäen lähes 300 työntekijää. FVF on yksi suurimpia lämmöntuottajia Euroopassa. FVF kattaa noin 97 % Odensen ja lähialueiden lämmitystarpeesta. Tämä tarkoittaa noin 200 000 asuinrakennusta. Fjernvarme Fynin tavoitteena on tarjota asiakkailleen parasta mahdollista lämpöenergiaa mahdollisimman edulliseen hintaan ja auttaa samalla lisäämään asiakkaiden energia- ja ympäristötietoisuutta.