Muut

Kotimaisten polttoaineiden saatavuutta lähivuosina selvitettiin – vaje useita terawattitunteja

Energiapuun tuonti Venäjältä loppui viime vuonna Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia. Samaan aikaan kotimaista turvetuotantoa on ajettu nopeasti alas. Kun metsäteollisuuden sivutuotteiden tarjonnan odotetaan vielä vähenevän, nämä yhdessä johtavat jo tänä vuonna merkittävään vajeeseen polttoaineiden (puun ja turpeen) tarjonnan ja kysynnän välillä.

02/2023

Kuvat - Hannu Salo

AFRY Management Consultingin toteuttama selvitys osoittaa, että Suomessa ei ole lähivuosina riittävästi tarjontaa energiapuusta ja turpeesta kattamaan energiantuotannon polttoainetarvetta. Kotimaisten polttoaineiden saatavuuden ongelmat ja samanaikaiset energiapuun aiempaa rajallisemmat tuontimahdollisuudet voivat johtaa siihen, että yhä enemmän metsäteollisuuden käyttöön soveltuvaa ainespuuta päätyy polttoon ja toisaalta energiantuotannon toimitusvarmuus heikkenee. Polttoaineiden tarjonnan vaje vaikuttaa negatiivisesti myös koko energiasektorin huoltovarmuuteen.

Kaksi skenaarioita, molemmissa polttoainevaje

AFRYn selvityksessä kotimaisten polttoaineiden kysyntää ja tarjontaa tarkasteltiin kahden eri energiapuutarjonnan skenaarion mukaan – perusskenaarion ja matalan tarjonnan skenaarion mukaan. Selvityksen mukaan kotimaisten polttoaineiden vaje energiantuotannossa on kuluvana vuonna perusskenaariossa 3,3 TWh ja matalan energiapuutarjonnan skenaariossa 5,7 TWh. Vuonna 2025 vaje on 1,5–5,2 TWh skenaariosta riippuen. Vuonna 2028 energiapuun tarjonta ja turpeen tuotantomahdollisuus riittäisivät juuri ja juuri kattamaan arvioidun kysynnän energiapuutarjonnan perusskenaarion mukaan. Matalan energiapuutarjonnan skenaarion mukaan kotimaisten polttoaineiden vaje olisi edelleen 3,6 TWh vuonna 2028.

Energiapuun ja turpeen käyttöarviot perus- ja matalan energiapuutarjonnan skenaarioissa. Kuvaaja: AFRY

Toimenpiteitä tarvitaan

Selvityksessä todetaan, että mikäli metsäteollisuuden raaka-aineen saanti ja energian toimitusvarmuus kotimaisin energiajakein halutaan varmistaa, turpeen tuotantomahdollisuuksia pitäisi pyrkiä kasvattamaan lähivuosiksi. Metsähakkeen tarjontaa pitäisi puolestaan kasvattaa tehostamalla hyödyntämättömän potentiaalin käyttöä ja varmistamalla, että energiapuun tarjontaketjuilla on käytettävissä riittävät resurssit ja että metsänomistajia aktivoidaan eri keinoin. Nämä toimenpiteet tukisivat myös energiantuotannon kustannusten pysymistä kohtuullisina.

Kotimaisten polttoaineiden toimintaympäristö ja käyttöarviot 2028 saakka

Lisää selvityksestä:

Kotimaisten polttoaineiden toimintaympäristö ja käyttöarviot 2028 saakka -selvitys  

Tulosjulkistuswebinaarin tallenne

Selvitys tehtiin yhtiöiden Alholmens Kraft Oy, EPV Aluevarannot Oy, Keravan Energia Oy, Koneyrittäjät ry, Kuopion Energia Oy, Neova Oy, Oulun Energia Oy sekä Tampereen Sähkölaitos Oy toimeksiannosta.