Biohiili

Kohti vaaleja – kroonisia ongelmia ja geopoliittista myrskyä

Vaalikuume alkaa vähitellen Suomessa nousta samalla, kun suomalaiset ovat talven ajan innokkaasti seuranneet energian hintoja ja osallistuneet sähkönsäästötalkoisiin. Bioenergia ry julkaisi pääviestinsä vaaleihin jo lokakuun lopussa liputtaen energian kotimaisuutta ja huoltovarmuuden lisäämistä.

01/2023

Kuvat - Tage Fredriksson

Vaaleja lähestytään pahenevien kroonisten ongelmien ja geopoliittisen myrskyn keskellä. Onneksi orastavia valonmerkkejäkin on mm. vetytaloudessa. Tulevina vuosina on joka tapauksessa tarve varmistaa kohtuuhintainen energia sekä kehittää uusiutuvuuteen ja kotimaisuuteen perustuvaa energiantuotantoa ja sen toimitus- ja huoltovarmuutta. Bioenergia ry:n kolme viestiä eduskuntavaaleihin ovat 1) Energian kotimaisuutta ja huoltovarmuutta on lisättävä, 2) Kotimaisen bioenergian kestävää hankintaa, käyttöä ja resursseja on kasvatettava ja 3) Bioenergian rooli tulee olemaan merkittävä hiilinegatiivisessa Suomessa.  

Seitsemän järjestöä toivoo yhdessä määrätietoisia toimia ja joustavuutta kriisissä 

Omien vaaliviestiensä lisäksi Bioenergia ry korostaa yhdessä kuuden muun kotimaisen energian kanssa toimivan järjestön kanssa, että Suomella on pidemmällä aikavälillä hyvät mahdollisuudet tulla energiaomavaraiseksi, saavuttaa hiilineutraalius ja pitää energian hinnat eurooppalaisittain kohtuullisina. Tämä vaatii, että tulevalla hallituskaudella 2023–2027 tehdään määrätietoisia toimia kotimaisen energian tarjonnan lisäämiseksi ja sääntelyn joustavuutta nyt kriisissä. Yhteisissä viesteissä mukana ovat Bioenergia ry, Energiakaupungit ry, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Paikallisvoima ry, Suomen biokierto ja biokaasu ry ja Suomen tuulivoimayhdistys ry. 

Tieto lisääntyy ja uuteen normaaliin totutaan 

Talven kuluessa usko siihen, että energiajärjestelmämme kestää lähikuukaudet, on kasvanut. Sekä sähköä että polttoaineita on toistaiseksi riittänyt, ja on pystytty nopeisiin toimiin, kuten LNG-terminaalilaivan hankintaan ja sähkönsäästöön. Päivän politiikan huomio vaikuttaa siirtyneen kriisin taloudellisiin vaikutuksiin. Polttoaineiden riittävyyden osalta huoli talvesta 2023/2024 on kuitenkin edelleen olemassa, sillä siihen valmistaudutaan täysimääräisesti uuden normaalin oloissa. Onneksi aikaakin on hieman lisää. 

Jouluun mennessä EU oli onnistunut myös sopimaan ilmastotavoitteiden toimeenpanon yksityiskohdista alustavasti koko talouden osalta. Tämä toteutui siitä huolimatta, että rinnalla on ollut päättäjien aikaa ja kapasiteettia kuluttamassa energiakriisi ja sitä koskeneet ylimääräiset neuvottelut erilaisista hätätoimista. Kolme tärkeintä sovittua kokonaisuutta ovat olleet EU:n päästökauppa ja sen laajeneminen, taakanjakosektorin päästötavoitteet sekä maankäyttösektoria ohjaava LULUCF-asetus. On hyvä muistaa, että niihin on vastattava riippumatta siitä, minkävärinen hallitus Suomeen syntyy kevään ja kesän aikana. 

Tietoiskuja eduskuntavaaliehdokkaille  

Energia-ala voi näyttäytyä välillä vaikeaselkoisena ja monimutkaisen. Tietoiskuwebinaarit selventävät tällä hetkellä puhututtavia aiheita eduskuntavaaliehdokkaille.  

Webinaari uusiutuvan ja puhtaan energiatuotannon lisäämisestä järjestetään 2.2.2023 klo 17:15-18:15 ja energian kohtuullisesta hinnasta 9.2.2023 samaan kellon lyömään. Tarkemmat tiedot maksuttomista webinaareista päivittyvät Bioenergia ry:n tapahtumakalenteriin. 

Bioenergia ry järjestää webinaarit yhdessä kuuden muun järjestön kanssa.