Muut

Metsitystä menestyksekkäästi 

Suomen hiilinieluja voidaan lisätä metsittämällä turvetuotannosta vapautuneita suonpohjia ja heikkotuottoisia tai viljelystä poistuneita maatalousmaita.

12/2022

Rauduskoivu sopii hyvin asutuksen läheisyyteen valoisuutensa vuoksi. Kuva: Mira Isoniemi Metsityksellä saadaan aikaan uutta metsää ja voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta. Kaikki avoimet kohteet eivät ole kuitenkaan metsitykseen soveltuvia. Esimerkiksi maisemanäkökohtien, perinnebiotooppien tai avointa elinympäristöä vaativien lajien säilymisen kannalta on tärkeää harkita missä metsitystä toteutetaan.  Potentiaalisia metsityskohteita on runsaasti  Kolmevuotinen valtakunnallinen Peltoheitot ja suonpohjat metsitättämällä hiilinieluiksi -hanke on saatu onnistuneesti päätökseen. Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Suomen hiilinieluja voidaan lisätä metsittämällä turvetuotannosta vapautuneita suonpohjia…

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa Bioenergia-verkkolehti

Tilaa

Tai kirjaudu sisään