Biokaasu

Päästöjen vähentäminen luotettavasti ja suunnitellusti

Jo vuoteen 2020 mennessä Suomessa oli vähennetty liikenteenpäästöjä 1,2 miljoonaa tonnia nestemäisten biopolttoaineiden avulla.

12/2022

Kuvitus - AFRY

Liikenteen uusiutuvat polttoaineet ovat tärkein keino vähentää liikenteen päästöjä velvoitteiden mukaan nopealla aikataululla. Nestemäisillä biopolttoaineilla, biokaasulla ja tulevaisuuden synteettisillä sähköpolttoaineilla voidaan vähentää päästöjä tieliikenteessä, lento- ja meriliikenteessä.

Valtaosassa uusia autoja edelleen polttomoottori

Vaikka nykytoimilla sähköistyminen etenee vauhdilla uusissa henkilöautoissa, autokannan uusiutuminen on hidasta ja uusiutuvia polttoaineita tarvitaan olemassa olevan ajoneuvokannan ja raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Uusiutuvia polttoaineita tarvitaan ensin tieliikenteessä ja ajoneuvokannan vaihtuessa uudempaan näiden polttoaineiden käyttö kasvaa meri- ja lentoliikenteessä.

Tiukka lainsäädäntö ja valvonta takaa kestävyyden

Uusiutuvien polttoaineiden kestävyys on taattu lainsäädännöllä ja jokaiselta myyntierältä vaaditaan kestävyystodistus elinkaaripäästöistä. Lainsäädäntö määrää mitä raaka-aineita voidaan käyttää sekä enimmäismäärät rehu- ja ruokapohjaisille raaka-aineille. Lähes 90 prosenttia Suomessa myydyistä biopolttoaineista on tuotettu ruoka- ja rehutuotannon ulkopuolisista raaka-aineista. Palmuöljystä valmistettua polttoainetta ei voi jaella Suomessa.

Biokaasun monet edut

Biokaasun käytöllä on jopa kolme tapaa vähentää päästöjä. Se korvaa fossiilista polttoainetta, laskee suoria metaanipäästöjä ja vähentää päästöjä, kun keinolannoitteiden käyttö pienenee. Biokaasun tuotantoa ei voi lisätä ilman investointeja kuten ei muutakaan uusiutuvan liikenteen polttoaineen tuotantoa.

Loppukäyttäjä maksaa aina päästöjen vähentämisen

Päästöjen vähentämisen maksaa aina viime kädessä kuluttaja. Uusiutuvan biopolttoaineen jakeluvelvoitteen lisäkustannus oli 2022 alussa 25 c/l, joka kustannuseränä on pienempi kuin kaikki muut kustannuserät kuten raakaöljy ja sen jalostus, valmistevero ja arvonlisävero. Äkkinäinen hinnan nousu johtuu muista tekijöistä kuin jakeluvelvoitteesta.

Maailmanmarkkinahinnat ja verotus määrittävät polttoaineiden pumppuhintoja enemmän kuin jakeluvelvoite.

Suomessa on toimittu järkevästi, toistaiseksi

Suomi on johtava liikenteen biopolttoaineiden tuotannon mallimaa ja on hyvä esimerkki uusiutuvien polttoaineiden politiikasta. Jakeluvelvoite on tarjonnut alan yrityksille vakaata ennustettavaa politiikkaa ja investointiympäristöä.

Jakeluvelvoitteen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä. Liikennepolttoaineen jakelijoilla on velvoite toimittaa vähimmäisosuus uusiutuvia polttoaineita, kuten biopolttoaineita, biokaasua tai sähköpolttoaineita. Vuoden 2022 alussa jakeluvelvoite oli 19,5 prosenttia ja sen on määrä nousta 34 prosenttiin vuonna 2030.

Uutta luovaa teollisuutta

Pitkäjänteisen politiikan ansiosta Suomeen on kertynyt ainutlaatuista teknologia- ja suunnitteluosaamista sekä investointeja kotimaahan ja ulkomaille. Suomalainen tutkimus- ja kehitystoiminta tunnetaan ulkomailla ja korkean lisäarvon vientiä on mahdollista kasvattaa entisestään, kun liikenteen päästöjä vähennetään globaalisti entistä enemmän myös meri- ja lentoliikenteessä.

Raaka-ainetta myös omasta maasta

Suomalainen metsä- ja maatalous sekä jalostus tarjoaa kestäviä raaka-aineita myös uusiutuvan liikenteen polttoaineiden tuotantoon ja tuulivoima tarjoaa edellytykset tuottaa sähköisiä polttoaineita. Ravinteiden kierrätys tarjoaa mahdollisuudet leikata päästöjä maataloudessa ja liikenteessä.

Teksti perustuu Bioenergia ry:n AFRY:lta tilaamaan selvitykseen.

Mikä raaka-aine?

RUOKA- JA REHUKASVIT Tärkkelys-, sokeri- ja öljykasvit, joita tuotetaan pääviljelykasvina elintarvike- ja rehuteollisuuteen, kuten sokeriruoko, maissi ja vehnä sekä rapsi- ja soijaöljyt.

JÄTTEET & TÄHTEET Muut jätteet ja tähteet, joita ei ole nimetty kehittyneiden polttoaineiden raaka-ainelistassa, kuten käytetty paistorasva ja eläinrasvat (luokat 1 ja 2). Tähteellä tarkoitetaan ainetta, joka ei ole lopputuote.

Mikä polttoaine?

ETANOLI Bensiiniin sekoitettava uusiutuva polttoaine, jota voi sekoittaa enintään 10 tilavuusprosenttia. Voidaan käyttää suurempina pitoisuuksina korkeaseosetanoliajoneuvoissa (flexfuel-ajoneuvot).

BIODIESEL FAME -biodiesel (rasvahappometyyli-esteri), jota voi sekoittaa dieselin sekaan enintään 7 tilavuusprosenttia.

UUSIUTUVA DIESEL JA BENSIINI Dieselin tai bensiinin täysin korvaava polttoaine, joka on tuotettu vetykäsittelyllä joko rasvoista ja öljyistä (HVO), kiinteästä biomassasta (BtL) tai hiilidioksidista (PtL).

KEHITTYNEET POLTTOAINEET Biopolttoaineet, joiden valmistus ei kilpaile ruoka- ja rehutuotannon kanssa, sillä valmistuksessa ei käytetä ruoaksi kelpaavia raaka-aineita. Hyväksytyistä raaka-aineista on olemassa erillinen lista, johon kuuluu mm. biojäte, hakkuutähteet ja mäntyöljy.

DROP-IN POLTTOAINEET Drop-in polttoaineilla tarkoitetaan uusiutuvia polttoaineita, jotka etanolista ja biodieselistä poiketen sopivat sellaisinaan kaikkiin bensiini-, kaasu ja dieselajoneuvoihin ilman erillisiä sekoitusrajoitteita.

METANOLI Bensiiniin sekoitettava uusiutuva polttoaine, jota voi sekoittaa enintään 3 tilavuusprosenttia. Tulevaisuuden laivapolttoaine. Metanolia voidaan tuottaa sekä biomassasta että uusiutuvasta sähköstä ja hiilidioksidista.

KAASUT Vaihtoehtoisia käyttövoimia ovat biometaani, synteettinen metaani ja vety, jotka edellyttävät erillistä kulkuneuvotekniikkaa. Mahdollisia käyttökohteita tie- ja laivaliikenteessä.

SÄHKÖPOLTTOAINEET Muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset liikennepolttoaineet, jotka valmistetaan uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä. Tunnetaan myös Power-to-X- ja RFNBO.