Biohiili

Mitä biohiili on?

Biohiiliala on kehittymässä kovaa vauhtia Suomessa ja nyt ajantasainen tieto biohiilistä on koottu yhdeksi tietopaketiksi. Biomassoista pyrolyysissä valmistetut biohiilet ovat tällä hetkellä yksi kustannustehokkaimmista tavoista varastoida hiiltä pitkäaikaisesti maaperään.

09/2022

Kuvat - Valeria Azovskaya

Bioenergia ry:n Biohiiliverkosto on koonnut kattavan ja ajantasaisen tietopaketin biohiilestä yhdistyksen verkkosivuille. Kaikille avoimesta tietopaketista löytyy tietoa niin biohiilen ominaisuuksista, lukuisista käyttökohteista kuin sertifioinnista ja kestävyyskriteereistä. 

“Biohiili on yksi monipuolisimmista, monikäyttöisimmistä ja potentiaalisimmista materiaaleista ja negatiivisten päästöjen teknologioista (NET). Tämä suomenkielinen tietopaketti helpottaa biohiilialan kehittymistä, sillä tiedon karttuessa ja ymmärryksen lisääntyessä helpottuu esimerkiksi lainsäädännön kehittyminen,” kertoo Niina Välinen, Biohiiliverkoston sihteeri ja Bioenergia ry:n hiilensidontaharjoittelija. 

Bioenergia ry:ssä biohiileen liittyvien aiheiden pohtimiseen keskittyy Biohiiliverkosto. Aiemmin biohiilen parissa toiminut Suomen Biohiiliyhdistys yhdistyi Bioenergia ry:hyn tämän vuoden alusta alkaen. 

Tutustu sivustoon: Tietopaketti biohiilestä