Hiilensidonta

Hiilensidonnan kehitys vuodessa 

Hiilensidonnan saralla on tapahtunut paljon – tässä katsaus kuluneeseen vuoteen.

06/2022

Kuvat - Tage Fredriksson

  • Heinäkuussa 2021 komissio julkaisi valtavan 55-valmiuspaketin, jossa luonnon hiilinielut ovat näkyvästi esillä maankäyttösektorin päästöjä käsittelevän LULUCF-asetuksen kautta. Teknologiset hiilinielut paketissa eivät sen sijaan juuri näy. Ne ovat kuitenkin Euroopan parlamentissa nousseet esiin paketin käsittelyssä esimerkiksi päästökaupan yhteydessä. 
  • Joulukuussa 2021 komissio julkaisi Sustainable Carbon Cycles -tiedonannon, jossa on uutta tavoitteellisuutta sekä luonnon hiilinielujen edistämiseen hiiliviljelyllä että myös teknisiin hiilinieluihin. Tiedonannon jatkona komissio on valmistelemassa lainsäädäntöesitystä vuoden loppuun mennessä.  
  • Helmikuussa käynnistynyt Venäjän hyökkäyssota on muuttanut Euroopan energiakartan ja huhtikuussa IPCC julkaisi raporttinsa päästöjen maailmanlaajuisesta vähentämisestä, joka alleviivasi aiempaakin vahvemmalla kynällä tarvetta keinoille poistaa ilmakehästä sinne jo päätynyttä hiiltä – mukaan lukien teknologioilla. Päästöjen vähentämistä ja hiilensidontaa ei pidäkään asettaa vastakkain, vaan edistää kaikkia kustannustehokkaita teknologioita ja ratkaisuja.   
  • Suomessa hiilensidonnalla on näkyvä rooli maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa. On myös julkistettu paljon selvityksiä ja hankkeita liittyen hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen. Nesteen vetyprojektissa, joka sai EU:n innovaatiorahaston rahoituksen, on myös hiilidioksidin varastointi mukana ja myös biohiilten tuotanto laajenee.  
Biovoimalaitoksessa Keravalla testataan synteettisen metaanin tuotantoa uusiutuvasta sähköstä ja hiilidioksidista. Keravan Energia tekee yhteistyötä Q Powerin kanssa, joka kehittää tekniikkaa konteissa laitoksen vieressä.

Julkaistuja laitoshankkeita ja selvityksiä:

1. Uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-laitos, Porin Prosessivoima ja Nordic Ren-Gas 

2. Biovoimalaitoksen hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen sekä pysyvä varastointi, Tampereen Sähkölaitos ja Q Power 

3. Uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottava Power-to-Gas-tuotantolaitos, Tampereen Sähkölaitos ja Nordic Ren-Gas 

4. Uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-tuotantolaitos, Etelä-Savon Energia ja Nordic Ren-Gas  

5. Nesteytetyn synteettisen metaanin tuotantolaitos, Westenergy  

6. Uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottava Power-to-Gas-laitos, Kotkan Energia ja Nordic Ren-Gas 

7. Vihreän vedyn tuotantolaitos Naantaliin, Green H2UB ja Turun Seudun Energiantuotanto

8. Torrefioitua biomassaa tuottava laitos, Joensuu Biocoal 

9. Uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottava Power-to-Gas-tuotantolaitos, Lahti Energia ja Nordic Ren-Gas 

10. Hiilineutraalin synteettisen metaanin tuotanto, Keravan Energia ja Q Power 

11. Biohiililaitos, Carbofex ja Tampereen Sähkölaitos