Puuenergia

Energiapuu odottaa hakijaansa 

Kotimaisen puuraaka-aineen merkitys on nousussa. Metsänomistajilla on mahdollisuus saada nuoret metsänsä kuntoon ja metsäalan yrittäjille löytyy töitä entistäkin enemmän. Nyt tarvitaan puunostajia, leimikonsuunnittelijoita, koneurakoitsijoita, haketusurakoitsijoita, puutavara-autoyrittäjiä ja lämpöyrittäjiä.  

05/2022

Kuvat - Tage Fredriksson

Kuvitus - Metsäkeskus

Artikkeli perustuu Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsaukseen. 

Toimeliaisuus metsissä näkyy toivottavasti myös kasvavissa metsienhoitomäärissä. Energiapuun kysynnän kasvaessa myös luonnonhoidon merkitys korostuu entisestään. Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä löytyy myös energiapuukohteet. 

Näin yrittäjä voi saada metsänomistajien yhteystiedot markkinointiin 

Yritykset ja palveluntarjoajat voivat tehdä Metsäkeskukselle tietoluovutuspyynnön metsänomistajien yhteystiedoista. Näitä yhteystietoja voi käyttää hyväksi, kun markkinoi omia palveluitaan metsänomistajille. Yhteystietoja voidaan käyttää kirjeitse ja puhelimitse tapahtuvaan metsäpalveluiden markkinointiin. Tehokkaimpaan tulokseen päästään molempien yhdistelmällä. Yhteystietojen hakua voi rajata oman toiminnan kannalta mahdollisimman sopivasti.  

Esimerkiksi Pihtiputaalla toimiva energiapuunostaja voisi hakea lähialueeltaan energiapuuleimikoita omistavien metsänomistajien yhteystietoja seuraavilla kriteereillä:  

  • Hakukiriteeri 1: Metsän sijaintikunta: Pihtipudas, Keitele, Kinnula.  
  • Hakukriteeri 2: Tilalla vähintään kaksi hehtaaria nuoren metsän hoitotöitä tai ensiharvennuksia. 
  • Hakukriteeri 3: Leimikon tiheys ennen hakkuuta 75 m3/ha – 180 m3/ha.  

Tietojärjestelmä on jouheva 

Monet metsäalan toimijat ovat käyttäneet yhteystietoja markkinointiin tuloksellisesti. Yksi tyytyväinen asiakas on puupolttoainepäällikkö Hannu Honkanen Neova Oy:stä.  

– Olemme ottaneet metsänomistajien yhteystietojen haun Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä osaksi puukauppapalveluidemme markkinointia. Olen kokenut yhteistyön Metsäkeskuksen kanssa jouhevaksi ja lopputulokset ovat olleet oiva ja toimiva lisä meille sopivien kohteiden markkinoille päätymisen näkökulmasta, Honkanen kertoo.  

Pienpuukohteiden tiedot selville 

Tietoluovutuspyyntö kannattaa tehdä Metsäkeskuksen verkkosivuilta löytyvällä pdf-lomakkeella turvapostin kautta. Palvelu on maksullinen: Perusmaksu on 150 euroa ja lisämaksu 0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot. Eli esimerkiksi 500 metsänomistajan yhteystiedot Metsäkeskuksesta maksavat 200 euroa. Luovutettavien yhteystietojen maksimimäärän voi ilmoittaa hakukaavakkeella. Yhteystietojen tietoluovutus pohjautuu lainsäädäntöön. 

Näin paikallistat energiapuukohteet  

Energiapuun hankinnan kohdentaminen isompiin keskittymiin on yksi keino parantaa kannattavuutta. Metsäkeskus on tuottanut metsävaratiedon pohjalta karttapalvelun edistämään energiapuun saatavuutta ja metsänhoitopalveluiden markkinointia.  

Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -karttapalvelu löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Metsänomistajien kannustaminen ja aktivointi nuoren metsän hoitoon ja energiapuun liikkeelle saamiseen sekä yhteinen viestintä asiaa koskien on nyt erityisen tärkeää.  

Kemera-tuki lisää metsänomistajan näkökulmasta katsottuna nuoren metsän hoidon kannattavuutta ja kannustaa hoitotöiden liikkeelle laittamiseen. Myös korjuuyrittäjien ja puunhankkijoiden kannattaa hyödyntää tuki soveltuvilla kohteilla ja kertoa metsänomistajille, että tukivaroja on hyvin saatavilla.  

Tukirahatilanne hyvä 

Maa- ja metsätalousministeriö on varannut tukivaroja nuoren metsän hoitoon 36,3 miljoonaa euroa ja taimikoiden varhaishoitoon 7 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle. Nuoren metsän kunnostusten yhteydessä tehtävää pienpuun korjuuta on tavoitteena tukea reilulla 43 000 hehtaarilla, jolta energiapuuta kertyy runsaat 2 miljoonaa kuutiota. Nuorten metsien pienpuun korjuun lisäämiselle on maakunnissa hyvin mahdollisuuksia. Nykyinen nuoren metsän hoidon Kemera-tuki on näillä näkymin loppumassa kesällä 2023 ja parhaillaan valmistellaan uutta Metka-kannustejärjestelmää.  

Toimintaympäristön muutos on nopeaa ja nuoren metsän hoitoon sisältyvä pienpuun talteenoton tuki on näillä näkymin säilymässä myös tulevassa kannustejärjestelmässä.  

Suomen metsäkeskus

Vaihde p. 029 432 400

Tietopyynnöt:

Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi