Biohiili

Hansjörg Lerchenmüller uskoo biohiilen olevan pian suuri hiilenpoistaja

”Päätin keskittyä biohiileen, koska näen sen nopeasti skaalattavana valmiina teknologiana. Jo nyt Euroopassa on käynnissä 44 biohiiliprojektia ja arvioimme European Biochar Industry Consortium EBI:ssä että PyCCS*-teknologialla voidaan tuottaa 2035 mennessä noin 250 Mt:n vuosittainen poisto.”

05/2022

Kuvat - EBI

Hansjörg Lerchenmüller alleviivaa tarvetta järkevälle biohiilen hinnoittelulle sekä luotettavalle hiilikrediittien hallinnalle ja myynnille.

Hansjörg Lerchenmüller haluaa työskennellä edistääkseen ilmastonmuutosta estäviä ratkaisuja. Saksan biohiiliyhdistys on perustettu Lerchenmüllerin toimesta ja hän oli alullepanijana myös biohiiliteollisuuden eurooppalaisessa kattojärjestössä European Biochar Industry Consortium EBI:ssä vuonna 2019.  

Tie biohiilen pariin 

Fyysikon koulutuksen saanut saksalainen Lerchenmüller työskenteli kymmenisen vuotta Fraunhofer instituutissa, missä teknologian kehittäminen oli hänen pääalansa ja tämän jälkeen seuraavat reilu kymmenen vuotta instituutin startupissa kehittäen keskittäviä aurinkopaneeleja. Lerchenmüllerille myönnettiin Saksan ympäristöpalkinto 2012. 

Seitsemän vuotta sitten Lerchenmüller ryhtyi bisnesenkeliksi ja pian tämän jälkeen hän siirtyi täysin uudelle alalle perustaessaan biohiilen parissa toimivan Carbuna AG:n. Biohiileen Lerchenmüller oli tutustunut vaimon esitellessä sen ominaisuuksia heidän asuessaan kuivassa ja viljelymailtaan köyhässä Kaliforniassa. 

Energiantuotantoon yhdistettävä biohiilen tuotanto 

Perusidea on yksinkertaisuudessaan tehokas: biomassan kierto on todella suurta ja on merkitystä, jos edes pieni osa tästä voidaan siirtää pysyväksi hiileksi. Lerchenmüllerin mielestä biomassa pitäisi ensisijaisesti jalostaa biohiileksi pelkän polttamisen sijaan, vaikka toteaakin, että varsinkin prosessilämmön tuotannossa on hyvin vähän muita vaihtoehtoja. ”Biohiilen tuotanto ja energiantuotanto pitää yhdistää aina kuin mahdollista,” hän kuitenkin korostaa.  

Hiilikrediittikokeilu 

Lerchenmüller perusti ystäviensä kanssa ensimmäisen pienen mittakaavan hiilikrediittikokeilun pian biohiileen tutustuttuaan. Siinä yksi myyty krediitti edusti hiilidioksiditonnin suuruista hiilensidontaa biohiilen avulla. Ystävät ostivat krediittejä 35 eurolla biohiilitonnilta, ja biohiili annettiin käytettäväksi maanviljelijöille. Lerchenmüller korostaa toiminnan merkitystä tunnetasolla, sillä maanviljelijöille on tärkeää heille osoitettu arvostus.  

Hiilidioksidin poiston merkitystä ilmakehästä ei Lerchenmüllerin mukaan ole kunnolla ymmärretty ympäristöalan tutkijoiden ja yritysten piirissä kuin vasta 2020 paikkeilla. Seuraava hänen perustama yritys olikin hiilikredittien todentamiseen ja myyntiin erikoistunut Carbon Future.  

Hinnan pysyttävä kohtuullisena 

Lerchenmüller on hieman huolissaan kompensaatiokrediittien hinnan kehityksestä ja siitä, että alalla on kultaryntäyksen tapainen tilanne käynnissä: ”Hiilen hinnan täytyy olla järkevällä tasolla ja vuonna 2019 pidimme ideariihen ja asetimme yrityksessä hiilen hinnaksi 100 e/tn. Emme olisi uskoneet näin nopeaan hinnan nousuun.” Vakiintunutta hintaa vapaaehtoisilla markkinoilla ei vielä ole, mutta useiden satojenkin eurojen hintoja tonnille on maksettu.

Lerchenmüller alleviivaa tarvetta realistiselle biohiilen hinnoittelulle sekä luotettavalle hiilikrediittien hallinnalle ja myynnille; tämä kaikki kolmannen osapuolen auditoimana. Kohtuullinen krediitin hinta myös edistää sitä, että PyCCS*-tuotannossa kaikkia osatuotteita optimoidaan: lämpö, sähkö, krediitit ja biohiili. Biohiili on hänen mukaansa korkean teknologian valmiusasteen (TRL) ansiosta nopeasti merkittävään mittakaavaan skaalattava. ”En usko olevani elossa enää silloin, kun esimerkiksi suoraan ilmasta hiiltä talteenottavat DACCS*-laitokset ovat merkittävällä tasolla”, hän pohtii.

Biomassan nousevat kustannukset vaikuttavat käyttökohteisiin 

Toinen keskeinen asia on käytettävän biomassan raaka-aine. Lerchenmüllerin mielestä monia käytäntöjä pitää miettiä kokonaan uudestaan eikä esimerkiksi puutarharoskien polttoa voi enää tehdä. Myöskään biomassan jättäminen mädäntymään ei ole yhtä järkevää kuin käyttö biohiilen raaka-aineena. “Euroopassa tehdään edelleen paljon jätteidenpolttoa, esimerkiksi viinitiloilla ja maataloudessa. Biomassan nouseva kustannus tulee vaikuttamaan siihen, missä biomassa käytetään ja toisaalta edistämään nyt hyödyntämättömien jakeiden käyttöä”, Lerchenmüller painottaa. 

Hansjörg Lerchenmüller esiintyy 24.5.2022 Hiilensidonta 2022 -tapahtuman iltapäivän rinnakkaissessiossa kertomalla biohiilen markkinamahdollisuuksista Euroopassa. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan! 

PyCCS (Pyrogenic carbon capture and storage): hiilidioksidin talteenotto ja varastointi pitkäikäisesti pyrolyysin avulla.

DACCS (Direct air carbon capture and storage): Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi suoraan ilmasta.

Hansjörg Lerchenmüller
Carbuna AG, hallituksen puheenjohtaja ja sijoittaja
Carbon Future Gmbh, perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
European Biochar Industry Consortium (EBI), puheenjohtaja