Hiilensidonta

Karolina Unger toimii positiivisen ilmastovaikutuksen puolesta

”Me siivoamme ilmakehää teollistumisen aiheuttamista päästöistä. Haluamme tavoitella ilmastopositiivisuutta!”

04/2022

Kuvat - KLIMPO

Karolina Unger on yksi Ruotsin ilmastotavoitteita vauhdittavan KLIMPOn perustajista.

Ruotsi on asettanut tavoitteen olla nettohiilinegatiivinen vuoden 2045 jälkeen. Tavoite on monien arvioiden mukaan itse asiassa tiukempi, kuin Suomen hiilineutraalisuus 2035 tavoite, vaikka vuosi on kauempana. 

Karolina Unger on yksi tämän tavoitteen kätilöistä. Unger on perustanut kahden yhtiökumppanin kanssa KLIMPOn (Klimat Positive och kolsänkor AB), jonka tavoitteena on vauhdittaa Ruotsia kohti tavoitetta ilmastopositiivisuudesta. 

Lundin yliopistossa kemian insinöörin koulutuksen saanut 38-vuotias Unger työskenteli pitkään jätealalla ja sen jälkeen energian parissa, muun muassa Vattenfallissa, Göteborgin energiayhtiössä sekä Ruotsin biokaasuyhdistyksessä ja bioenergiajärjestö Svebiossa.  

Käänteentekevä työ Ungerille avautui viisi vuotta sitten, kun hän työskenteli asiantuntijana Ruotsin valtioneuvoston selvityksessä 2045 hiilinegatiivisuustavoitteen asettamiseksi. Työstä jäi itämään siemen, jonka myötä KLIMPO sai alkunsa. Unger perusti KLIMPOn 2020 alussa koronan alettua ja haasteita verkoston kasaamisessa on ymmärrettävästi ollut.  

Työryhmät ilmastonaisista biohiileen 

KLIMPO on yhtiö, mutta Unger puhuu mieluummin ilmastopositiivisuusfoorumista ja toiminta muistuttaakin melkein yhdistystä. KLIMPOn alle on perustettu viisi työryhmää: ilmastonaiset, BECCS*, ilmastopositiiviset aloitteet, biohiili ja hiilinielut. Työryhmät järjestävät keskusteluita sekä toimintaa. 

Karolina Unger uskoo Ruotsissa toteutuvan useita bio-CCS-hankkeita tulevina vuosina.

Selvityksessä useita bio-CCS-hankkeita 

Ruotsin hallituksen tavoite on olla 2045 jälkeen hiilipositiivinen ja jo ennen sitä edistää negatiivisten päästöjen toteutusta. Unger kertoo Ruotsin vahvuuden olevan 250 kehittynyttä kaukolämpöverkkoa, joissa käytetään paikallista biomassaa. Lisäksi eteenpäin vievä voima on ruotsalaisten halu saada aikaan positiivisia vaikutuksia. Monet yritykset ovat tehneet ilmastopositiivisuusaloitteita, joiden seurauksena maassa on selvitysasteella Tukholman kuuluisan bio-CCS*-hankkeen lisäksi useita muita bio-CCS-hankkeita. ”Uskon, että maassa on 2030 mennessä noin 10 toteutunutta hanketta” Unger sanoo. Biohiiltä ei myöskään kannata unohtaa, sillä siitä on tarkoitus tulla noin 10 % negatiivisista päästöistä. 

Hiilidioksidin varastointi tarvitsee yhteistyötä 

Ruotsissa tutkitaan myös hiilidioksidin varastointia kallioperään. ”Mielestäni emme voi jättää hiilidioksidin varastointia vain muiden tehtäväksi, vaan meidän pitää hakea kilpailua ja karsia kustannuksia”, Unger toteaa. ”Tarvitaan paljon yhteistyötä kaupunkien, yritysten ja naapurimaidenkin kesken.”  Vuonna 2045 Unger täyttää 61 vuotta. Hän ehtinee nähdä oman työuransa aikana, kuinka suunnitelma on saatu vietyä toteutukseen ja Ruotsi hiilipositiiviseksi. 

Karolina Unger esiintyy 24.5.2022 Hiilensidonta 2022 -tapahtuman iltapäivän rinnakkaissessiossa kertomalla Ruotsin teknisten hiilensidontahankkeiden näkymistä. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!

BECCS (Bioenergy Carbon Capture and Storage): Bioenergian tuotantoon yhdistetty hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. 

Bio-CCS (Carbon Capture and Storage): Bioenergian käyttöä, jossa CCS-tekniikka vähentää polttoaineita käyttävien lämpö- tai lämpövoimalaitosten hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ottamalla hiilidioksidia talteen savukaasuista ja varastoimalla sen.