Puuenergia

Onko kuvauskopterista apua energiaranka­varastojen mittauksessa?

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa selvitettiin droonin eli kuvauskopterin käyttöä maatilojen energiarankavarastojen inventoinnin tukena. Alustavat kokemukset ovat lupaavia, mutta kehitystyötä tarvitaan erityisesti kuvatulkinnassa.

03/2022

Kuvat - Kari Laasasenaho

Droonia valmistellaan lennätystä varten. Droonit pitää rekisteröidä virallisesti ja lennättäminen vaatii asianmukaiset Traficomin luvat. Rankavaraston tilavuus voidaan mitata painomitalla kuormatraktorin kuormainvaa’alla. Mittaustuloksena saatu massa muunnetaan tuoretiheysluvuilla kiintokuutiometreiksi.   Rankapino voidaan mitata myös perinteistä pinomittausta soveltaen. Mittausmenetelmät on tarkasti kuvattu alan säädöksissä ja ohjeissa. Myös hakkuukonemittaus sopii energiapuun mittaukseen, mikäli maatilalla poltetaan esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun toimittamasta kuitupuusta tehtyä pienpuuhaketta. Irtohakkeen mittaukselle on olemassa omat ohjeensa.  Jälkikäsittely tärkeää  Tulevaisuudessa energiarankavarastojen hallinta ja nopeat mittaustavat voivat korostua esimerkiksi tilakoon…

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa Bioenergia-verkkolehti

Tilaa

Tai kirjaudu sisään