Hiilensidonta

EU-komissio ehdottaa hiilensidontateknologioille omaa tavoitetta vuodelle 2030 

Komissio julkaisi 15.12.2021 Restoring Sustainable Carbon Cycles -tiedonannon osana laajempaa pakettia uusia aloitteita ja lainsäädäntöehdotuksia Vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal) liittyen. Hiilen kestäviä kiertokulkuja käsittelevässä aloitteessa komissio luo pitkän aikavälin vision sekä lyhyemmän aikavälin tavoitteita ja toimia hiilensidonnalle niin luonnon kuin teknologisin keinoin. Hiilensidonnan sertifiointimekanismista julkaistaan oma lainsäädäntöehdotus vuoden loppuun mennessä.

02/2022

Hiilidioksidin vienti Tukholmasta onnistuu oman energiayhtiön sataman kautta. Infrastruktuuri on kriittisessä roolissa. Kuva: Stockholm Exergi Hiilensidonnan keinojen laajamittainen kehitys ja käyttöönotto ovat elinehto EU:n 2050-hiilineutraaliustavoitteelle. Komission arvioi tiedonannossaan, että 2050 tullaan tarvitsemaan 300–500 MtCO2 hiilidioksidin talteenottoa, josta vähintään 200 MtCO2 tulee varastoida pitkäikäisesti. Tavoite edellyttää ripeitä toimia hiilensidonnan teknologioiden käyttöönoton edistämiseksi ja hiilidioksidin kuljetus- ja varastointi-infrastruktuurin kehittämiseksi.   Hiiliviljelylle korkea tavoite 2030  Luonnon keinoja koskeva hiiliviljely-kokonaisuus käsittää maaekosysteemeihin liittyvien hiilensidonnan, päästöjen vähentämisen ja hiilivarastojen ylläpidon…

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa Bioenergia-verkkolehti

Tilaa

Tai kirjaudu sisään