Hiilensidonta

Biolämmöllä metaania liikenteeseen 

Puun polton hiilidioksidi otetaan talteen ja yhdessä uusiutuvalla sähköllä tuotetun vihreän vedyn kanssa saadaan uusiutuvaa metaania liikennekäyttöön. Kyseessä on niin sanottu power-to-gas-teknologia.

02/2022

Kuvat - Tage Fredriksson

Lahti Energia yhdessä Ilkka Herlin -taustaisen Ren-Gas Oy:n kanssa suunnittelee laitosta, joka hyödyntäisi Lahti Energian valmista infrastruktuuria ja sijaintia sekä tehokasta energiantuotantoa ja loppukäyttöä. Myös Mikkelissä ja Naantalissa on liputettu vastaavista hankkeista. 

Perinteisistä fossiilisista eroon 

Lahti Energia siirtyi jo yli vuosi sitten pois fossiilisista polttoaineista, kun kivihiilen käyttö loppui. Uusi Kymijärvi 3 tuottaa lämpöä Lahden kaupungille rinnakkain Kymijärvi 2 kanssa, joka kaasuttaa erillis-lajiteltua jätettä ja tuottaa lämpöä ja sähköä.  

Päästöt kymmenesosaan 

Fossiiliset päästöt ovat tippuneet 10 vuoden takaisesta miljoonasta CO2 tonnista kymmenesosaan, joka on todellinen ympäristöteko. Nykyiset päästöt tulee lajitellun jätteen poltosta ja ovat vaikeasti vähennettävissä. Hyödyntämällä uusiutuvan metaanin tuotannon prosessin hukkalämpöä saadaan lisää nollapäästöistä energiaa ja voidaan myydä ulos uusiutuvaa metaania korvaamaan fossiilista kaasua tai muuta päästöllistä energiaa. Kokonaisuutena katsottuna säästetään myös puupolttoainetta, mutta biogeenisen hiilidioksidin kierrätys takaa puulle markkinoita pitkään. 

Kuva: Ren-Gas Oy

Metaania ja lämpöä 

Seuraava vaihe kuusi kuukautta vievän toteutettavuusselvityksen jälkeen on harkita 20 MW:n elektrolyyserin investointia, joka tuottaisi vihreää vetyä. Metanoinnilla saadaan ensivaiheessa kahdeksan miljoonaa litraa uusiutuvaa synteettistä metaania vedyn ja hiilidioksidin avulla. Päätöksiä voidaan odottaa 2023–24 paikkeilla ja tuotanto käynnistyisi vuoden 2025 lopussa. Investointi vaatii toteutuakseen tukea. Täyden mittakaavan tuotantoon päästäisiin 2030 120 MW:n elektrolyyserillä ja 60 MW:n metanointilaitoksella, joka tuottaa 36 000 tonnia synteettistä metaania, joka vastaa 54 000 litraa fossiilista dieseliä. Tärkeänä sivutuotteena syntyy 550 GWh lämpöä kaukolämpöverkkoon. Hintaa laitokselle tulee 200 miljoonaa euroa. 

Kuva: Ren-Gas Oy 

Tuulivoimalla vetyä 

Lahti Energia ja Ren-Gas Oy ovat sopineet yhteistyöstä ja erillinen yhtiö tulee käynnistämään toimintaa edellyttäen, että kuuden kuukauden päästä valmistuva toteutettavuusselvitys näyttää vihreää valoa. Pohjalla on esiselvitys, joka osoitti, että hanketta kannattaa jatkaa. Tulevaisuudessa häämöttää investointi, joka käyttää varta vasten rakennettua tuulivoimaa Kestävän rahoituksen taksonomian vaatimusten mukaan.  

Halpaa uusiutuvaa sähköä  

Uusiutuva sähkö tuottaa elektrolyysilaitoksessa vihreää vetyä kaikkina tunteina, milloin kannattavuuden ratkaiseva sähkön hinta sen sallii. Seuraavassa vaiheessa tehdään metaania metanointilaitoksessa 60 MW:n teholla, jolloin laitos pystyy toimimaan kysyntäjouston osana. Kaasu voidaan nesteyttää tai myös myydä mihin tahansa käyttöön kaasuverkon kautta.  

Ren-Gas on myös kaavaillut erillisen vetykaasuverkon rakentamista Suomeen. Vuoden vaihteessa päätetty liikennekaasun jakeluvelvoite tukee tätä uusiutuvan metaanin käyttöä.  

Energiayhtiö on valmis alusta toiminnalle 

Ren-Gas Oy on ennen kaikkea investoiva yhtiö ja Lahti Energia tarjoaa valmiin infransa pienillä taloudellisilla riskeillä mahdollistaen puhtaita energiainvestointeja Lahteen. Ren-Gasin tavoitteena on rakentaa P2X-tuotanto- ja jakeluverkosto Suomeen ja siten vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujala arvioi, että Suomessa on edellytyksiä rakentaa 10–15 vastaavaa laitosta, missä uusiutuvan metaanin tuotannon edellytykset ovat hyviä. Uusiutuvaa metaania syntyy näin 2,5 TWh:n verran, mikä tarvitsee 1200 MW tuulisähköä. Vedyn tuotannon vaatimaa sähköä tuotetaan markkinaehtoisesti ja keskusteluja käydään tuulivoimainvestoijien kanssa.